Vervolg 5  Vertalingen uit Power to Heal

Vervolg 5 Vertalingen uit Power to Heal

door Hanna Stemerdingh

Hoofdstuk 16.  In contact komen met de Energie bron

Verhogen van Energie velden.

Je eigen goede gezondheid is je beste bescherming tegen negatieve energieën. Je moet de tijd nemen om je eigen welzijn en vibrerende positieve energie -velden door middel van oefening, adequate rust en spel, juist dieet, en een hoge inname van vitaminen en mineralen, welke het lichaam meer gebruikt als het hoge energie genereert,  te onderhouden. Neem altijd deel aan het leven en de verschillende activiteiten, theater, film, muziek, sport en persoonlijke interesses.  Aard jezelf altijd en kom terug naar deze fysieke realiteit. Het is al te gemakkelijk te blijven verwijlen in andere toestanden van bewustzijn die verbonden zijn met afstemming. Denk er aan dat je hier bent om volledig dit tijd/ruimte bestaan te ervaren. Aard je zelf aan het einde van een dag van heling sessies. Geniet van het leven en omarm het enthousiast.

Besteed een beetje tijd als een oefening om je energie vibraties te verhogen in een ontspannen staat van geest in verbinding , zo niet elke dag, dan om de dag. Sommige mensen denken dan aan meditatie, maar die term veronderstelt een specifiek doel. Wij trachten onze energievibratie te verhogen door mentaal loslaten om tot een hogere staat van bewustzijn te komen.

“Zit comfortabel in een rustige omgeving met zachte achtergrond muziek. Draag gemakkelijke kleding en zit in een rechte houding op een stoel of op de grond. Sluit je ogen en begin je lichaam te ontspannen, breng je emoties tot rust en je gedachten tot zwijgen. Adem diep in tot in je maag, waarbij je je lichaam ontspant met elke ademteug. Besteed 2 of 3 minuten om te ontspannen en je mind tot rust te brengen. Begin met het gevoel dat je uitreikt naar hogere gebieden van liefde en licht. Voel dat je omhoog zweeft naar een hoge spirituele ruimte. Gebruik welke gedachten beelden je maar nodig hebt om dat gevoel op te roepen; een vredig landschap in de natuur, een spiritueel icoon, of de eerbied zoals je die voelt in een kerk of tempel. Weldra zal je ontdekken dat er een speciaal beeld is dat je snel voert naar deze hogere vibratie. Uiteindelijk wordt dit beeld het “triggerbeeld” dat je  in de staat brengt die vooraf gaat aan afstemming voor de heling. Met enige oefening zal deze trigger je in verbinding brengen en de energiestroom snel openen.

Verbind je mentaal met je God-bewustzijn in jouzelf die je verbindt met de hele schepping. Denk hoe microscopisch klein we als mensen zijn en onze ziel toch de meest krachtige energiebron in het universum is. Besteed een paar minuten om deze hogere vibratie te absorberen, breid je gedachten uit naar de pracht en grootsheid van de kosmos. Voel de energie  verwonder je over de hele schepping. Gebed en meditatie zal je in staat stellen de andere staat van bewustzijn binnen te gaan die nodig is om energie te ontvangen en over te dragen- het beginnen van de energie stroom.”

Genezers zijn mediums, mensen die zich kunnen verbinden met de Spirit, en door deze connectie de toegang tot de energieën van heling krijgen. Genezers zijn katalysators van energie, als een bliksemafleider die van zelf de energie naar een bepaald punt toe geleidt. De semi-trance- staat om toegang tot deze energie te krijgen wordt attunement( afstemming) genoemd.

In het healing center in Abadiania Brazilie, heeft de heler John of God twee ruimtes voor wat hij de “current” noemt. In deze ruimtes zitten vele mediums te mediteren- soms wel 200. De krachtige combinatie van zoveel mensen die energie genereren van hun auraveld ondersteunt de helingsresponse.

Soms vraagt de Entiteit ( de geïncorporeerde spirit) om meer mediums omdat er onvoldoende “current” (energiestroom)is om mee te werken. We onderschatten de kracht van het auraveld, maar als 2 of meer te samen zijn neemt die kracht al toe.

Hoofdstuk 17.   Afgestemd zijn (attunement)

Wat is attunement?

In spirituele heling is “attunement” een woord dat speciaal gebruikt wordt om de subtiele staat tussen mentaal en spirit-bewustzijn te beschrijven. Het is in deze andere staat van bewustzijn dat er een verbinding gemaakt wordt met “spiritguides”. In New Age wordt deze terminologie vaak omschreven als een afstemming van frequenties op die van de patiënt om een bioenergie over te brengen.  Andere beoefenaars van genezing leggen soms niet te veel nadruk op de rol van de Spirit  of van God in de heling, niettemin, zelfs met deze scepsis, om met succes te genezen vindt er een dergelijke afstemming plaats en wordt universele energie overgebracht door de heler op de patiënt. Zelfs voor hen, die niet zo geporteerd zijn van spiritueel genezen en geloven dat ze zelf eenvoudigweg de universele energiebron aanboren, is een veranderde staat van mind vereist wil er resultaat bereikt worden. De verbinding met spirit guides kan plaats vinden, al dan niet bewust. In alle gevallen is een veranderde staat van bewustzijn nodig- een rustige overgave tot het punt waar de mind trager wordt en een subtiel gewaarzijn het kan overnemen- zo ongeveer als dagdromen. Het is bijna als doezelen maar met het bewustzijn van innerlijk gewaarworden. In deze staat vindt een subtiel intuïtief inzicht plaats. Gedurende dit gevoel van afstemming of gewaarzijn verdwijnen invloeden van buiten, lawaai, praten, problemen van alle dag naar de achtergrond en de gevoeligheid ten opzichte van de patiënt wordt intenser. In werkelijk spiritueel genezen is dit het waar de verbinding met spirit guides  wordt gemaakt en hun werk begint, waarbij ze de genezer als het fysieke kanaal gebruiken om de connectie te maken en de   helende energie te verschaffen. De term  attunement  betekent de frequenties van de genezer afstemmen op die van de spiritguides.

In niet-spirituele therapie vindt er een overdracht van energie van het energieveld  plaats van de beoefenaar naar de ontvanger. De veranderde staat die nodig is voor een effectieve heling is als de mentale staat die Alpha genoemd wordt waarbij de hersengolven van de therapeut vertraagd worden door een beoefende techniek van ontspanning.

Harry Edwards, de bekende Engelse genezer beschrijft de staat van “attunement”als volgt:  “We zoeken een mentaal loslaten. Probeer echter niet je mind stil te krijgen want dat lukt toch niet. Laat de mind mild contemplatief worden, zoals dagdromen, waar gedachten komen en gaan en terwijl de fysieke mind zich overgeeft, komt de spirituele mind boven en in afstemming op de Spirit. Denk aan contact met de Spirit en aan het doel waarvoor de afstemming bedoeld is, n.l. het genezen van de zieke, de pijn wegnemen en oorzaken van ziekte verwijderen. Door de gedachten lichtjes hierop te laten verwijlen wordt de mind beschikbaar voor intuitieve gedachte door het spiritzelf.”

Alhoewel het moeilijk te omschrijven valt, is attunement zo natuurlijk dat er nauwelijks enige fysieke symptomen zijn om het te herkennen. Het kan wel zijn dat er een tendens is tot het onwillekeurig storten van tranen zonder enige duidelijke reden, behalve misschien als gevolg van de opluchting van de ziel van de patiënt. Ook kan er een onwillekeurige trilling van het ooglid zijn of een milde rilling over de ruggengraat als de verbinding gemaakt is. Vaak vindt er een diepe ritmische ademhaling plaats of er kan een nauwelijks merkbare huivering van het lichaam zijn vergezeld van een korte scherpe inademing. Heel vaak kan de heler in contactheling diep beginnen te geeuwen, niet een gewone geeuw maar diep en een kort uitademen van de lucht uit het lager deel van de longen. Dit is een soort van “opzuigen” van de negatieve energieën van de patiënt. Vaak kan de toestand van attunement gemakkelijker worden gewaardeerd na de terugkeer naar normaal bewustzijn, waarbij de genezer in een toestand van kalme rust blijft.

Methode van Attunement.

Zit gemakkelijk rechtop in een stoel in een rustige atmosfeer. Wees op je gemak in je lichaam en je mind. Benadruk de situatie niet of probeer niet te sterk je te concentreren. Houd het licht wat gedempt om de ogen en mind te helpen ontspannen. Rustige muziek helpt ook ontspannen. Houd het doel van de afstemming als een soort achtergrond gedachte zodat als je connectie met Spirit gemaakt is het doel niet weggegleden is uit je bewustzijn. De eerste gedachten moeten in de vorm van gebeden zijn gericht aan God. Geen vaste gebeden want die worden mechanisch en zonder betekenis. Vraag dat Zijn medewerkers in spirit je begeleiding geven en dat zij het gewenste helingseffect geven waarbij ze jou als kanaal gebruiken. Laat dan de mind rusten op een spiritueel symbool, een bloem, het wonder van het universum, de kleur van de pracht van een zonsondergang of het  helende beeld van Christus. Dit zijn slechts enkele suggesties. Het doel is de mind te bevrijden van de banale dingen van het alledaags leven, waarbij je aldus de spirit mind de gelegenheid geeft boven te komen in je bewustzijn. Dit is het moment waarop je mentale “trigger”beeld je verbindt met de helende bron en met je gidsen. De meeste genezers gebruiken een religieus icoon zoals Jezus, de Madonna, Buddha of een geliefde heilige als hun helings-trigger. Sta na een paar minuten van meditatie toe dat het probleem van de patiënt in je gedachten opkomt. Zie het probleem in je mind en vraag dat het gecorrigeerd mag worden. Houd het simpel, geloof erin dat een gids luistert en al bezig is met de behandeling. Blijf niet te lang in die situatie hangen, want dat kan de mind afleiden en de attunement verbreken. Je spiritmind zal overheersend zijn en zo in afstemming op de Spirit. Alles wat er nodig is om de heling te beginnen is een eenvoudige vraag om  hulp voor de ontvanger.

Vele beginnelingen zien verbinding en spirit- geleid genezen als een gecompliceerde en rituele gebeurtenis. Dat is het niet. Eenvoudig gezegd, de techniek om het aan te schakelen is juist opmerkelijk eenvoudig. Uiteindelijk ontwikkelt elke heler zijn /haar eigen techniek om het stromen van de helende energie te laten beginnen. Helen is synoniem met vertrouwen. Vertrouwen gaat om geloof in God, jezelf en je vermogen hulp te zoeken en te ontvangen van de spiritgeesten in de etherische dimensies. Onthoud: je bewustzijn is verbonden met elk ander bewustzijn, nu in het verleden en in de toekomst. Jij bent deel van het geheel van de schepping en je vermogen wordt alleen beperkt door het geloof in jezelf.

“Sluit je ogen- dit vermindert onmiddellijk je hersenactiviteit.

Adem diep en langzaam- ritmisch ademen ontspant het lichaam

Een gebed in stilte naar God, de uiteindelijke helingsbron

Visualiseer je “trigger”icoon

Doe in stilte een verzoek voor de specifieke vereiste heling

Breng de helende energie over door middel van je eigen verkozen geneeswijze of geleide intuïtie.”

 

Hoofdstuk 18  Helingsprocedures.

De spirituele geneze, in afstemming op de door de spirit geleverde energie, revitaliseert de bio-energie van de cliënt, verwijdert blokkades, lijnt de energie velden weer uit en veroorzaakt helende energieën op moleculair niveau om een verbeterde gezondheid in het organisme te brengen. De wijze waarop of de techniek waarmee de helende energie overgebracht wordt is een zaak van persoonlijke voorkeur maar over het algemeen leiden de meeste genezers de sessie op een eenvoudige en directe manier. De afstemming op Spirit volgend beginnen de meeste genezers met het leggen van de handen op het aangedane of zieke deel van het lichaam. In het geval van artritis, tumoren, letsel etc. is dit vanzelfsprekend. Maar waar er sprake is van verspreide kanker, diverse pijnen, astma, virusinfectie etc. moet de energie geleverd worden via de energiecentra (chakra’s), speciaal de streek van de buik, het hart en het voorhoofd.  De voorkeur voor de volgorde is ook een kwestie van keuze, alhoewel een ervaren genezer intuïtief geleid zal worden door de Spirit.

Over het algemeen werken de inkomende energieën , toegepast in de buikstreek (3e chakra)direct op het fysieke lichaam door het endocriene systeem en de daarmee verbonden organen. Echter de genezer dient ook te werken in die gebieden waar het probleem zich voordoet. Energie gericht via 3e chakra (buikstreek) werkt in op de lever, de milt, pancreas, adrenaline, nieren, maag en ingewanden. Op gelijke wijze werkt energie gericht op voorhoofd (6e chakra) op hypothalamus en hypofyse om het endocriene systeem en zenuwstelsel te stimuleren. Een stimulus in de hartstreek (4e chakra) zal het adersysteem en het ademhalingssysteem beïnvloeden. Meer plaatselijke klachten zoals artritis , letsels reageren het beste als er direct op dat gebied gewerkt wordt, zoals b.v. de knieën of handen.  Systematische revitalisering via de energie centra zal ook de plaatselijke behandeling ondersteunen.

Houd altijd de problemen van de patiënt in gedachten. Zulke gedachten in de mind van de genezer worden overgebracht naar de spirit die zal reageren met specifieke genezende krachten om de conditie te verbeteren.

Het begin.

Een ervaren genezer die via zijn afstemming werkt, zal instinctief weten of geleid worden waar te beginnen. Maar voor hen die dit gevoel van verbinding nog niet zo ontwikkeld hebben is het het beste een basisroutine te hebben waarmee te beginnen. In het begin is een bepaalde routine aan te bevelen totdat je meer vertrouwen gekregen hebt. Een methode is om bij de voeten te beginnen terwijl de patiënt op zijn buik ligt en energie toe te voeren naar de voetzolen. En dan langs beide zijden omhoog om de energievelden van de patiënt te zuiveren , op te laden en weer in evenwicht te brengen. Ga zo na enkele minuten naar de zijkant van de patiënt met één hand aan de linker voetzool en één op de linker enkel, dan de linker knie, de heup, zo aan beide zijden omhoog werkend totdat je bij de primaire chakra’s komt. Hier kun je 2 chakra’s tegelijkertijd zuiveren en opnieuw opladen, sacraal en plexus solaris (  2 en 3e chakra), hart en keel ( 4 en 5 ), hoofd (6) en tenslotte kruinchakra (7). Bij het 4e chakra (hart) kunnen mensen vaak een emotionele ontlading met tranen en uitbarstingen krijgen. Als dit gebeurt kun je de patiënt aanraden en aanmoedigen tot een diep en ritmische ademhaling, dit brengt de emotie onder controle. Bij het 5e chakra is het aan te bevelen je hand onder de nek te plaatsen. Ga daarna aan het hoofdeinde staan en behandel de schouders, de nek tot aan de slapen en tenslotte de kruin.

Een van te voren bepaalde routine kan je helpen meer vertrouwen te krijgen totdat het proces meer begeleid en instinctief gaat worden terwijl je meer ervaring krijgt. Uiteindelijk zal een minder mechanische benadering nodig worden en zal je een sterke behoefte krijgen om direct met de probleemgebieden te gaan werken. B.v. pijn in de rug vraagt om een directe benadering van de ruggengraat, een keelpijn vraagt om directe aandacht op die plek om een verandering op cellulair niveau te bewerkstelligen in die klier. Tenslotte echter, dient het hele energieveld aan het einde van de behandeling gezuiverd en in evenwicht gebracht te zijn.

Er bestaan 3 belangrijke manieren van energieheling. Via direct contact, via aura en op afstand. En er zijn vele variaties van toepassingsmethoden. De enige gemeenschappelijke factor die alle genezers dienen te volgen is om bewust de gedachte aan het probleem vast te houden en mentaal te vragen om de oorzaak op te heffen. Gedachte is een energie, energie is gerichte gedachte.                      Zonder een bewuste vraag om genezing is er weinig resultaat, genezing wordt door de mind gericht. Uiteindelijk zal je je eigen techniek ontwikkelen, een die werkt voor jou. Alle energie genezers werken op verschillende wijzen, hun eigen techniek ontwikkelend gedurende jaren van praktische ervaring tot die manier waarmee het gewenste resultaat bereikt wordt.

Gedurende de therapie kan het zijn dat de patiënt in een andere bewustzijnstoestand komt. Ideaal gezien zou een patiënt in die staat moeten kunnen blijven zolang dit duurt, om terug te keren op een eigen tijdstip. Praktisch kan dit helaas niet vanwege tijdsafspraken. Een patiënt terugbrengen naar deze realiteit moet rustig en met geduld gebeuren. Elk abrupt geluid of aanraking kan veroorzaken dat de ziel terug schiet in het lichaam als een gespannen elastiek. Als je eenmaal weer verbaal contact hebt, zeg dan de ogen te openen. Dit brengt de mind weer van een Alpha in een Betastaat. Vraag de patiënt de voeten te bewegen en langzaam de armen weer te strekken. Als er weer focus en een volledig bewustzijn is, vraag dan rechtop te gaan zitten een paar diepe buikademhalingen te doen totdat er weer volledig controle is. Soms sis het aan te bevelen nog even in de ontvangstruimte te zitten en wat water of warme thee te drinken totdat men weer volledig gefocust is.

Consultatie                        

Zonder een duidelijk begrip van het probleem van de patiënt en de onderliggende oorzaken kan de therapeut minder duidelijk de vraag voor genezing richten. Sommige genezers slaan consultatie over en beroepen zich erop dat ze de situatie “lezen” en zullen de patiënt dan wel vertellen wat het probleem is.  Dit is egoïstisch en onnodig en zij missen de gelegenheid de cliënt te observeren. Ze ontnemen de cliënt ook de gelegenheid hun probleem te ventileren, hetgeen op zich zelf al een therapeutische handeling is. Een consultatie is een gesprek in vertrouwen tussen cliënt en therapeut zodat de genezer het probleem beter kan begrijpen. Het is ook de gelegenheid om een vertrouwelijke geloofwaardige relatie tussen genezer en cliënt te scheppen.  Het succes is mede afhankelijk van dit vertrouwen. Consultatie is de eerste bron van informatie zonder welk de therapeut de werkelijke belangrijke punten niet kan beginnen te begrijpen. Misschien niet direct door de cliënt geuit maar wel intuïtief gevoeld door de genezer. Om deze informatie te verkrijgen moet de cliënt zich op zijn/haar gemak voelen zowel met de therapeut als met de omgeving van de ruimte. De cliënt die hulp zoekt wil zich overgeven aan de therapie en de therapeut. Dit kan misschien niet bij het eerste bezoek, maar kan wel bij een volgende bezoek. Om wederzijds vertrouwen te winnen moet er aan een aantal basiscondities gedacht worden.

 1. Wees professioneel. Kleed je op passende wijze. Witte of anders nette kleding biedt een indruk van competentie. Liever geen donkere of fel gekleurde kleding- zelfs een arts in jeans en trui, zal niet, al is hij nog zo bekwaam veel vertrouwen wekken.
 2. Wees schoon en met gekamde haren, Als je niet voor jezelf kunt zorgen geef je de cliënt niet veel hoop dat hij ook voor jou kan zorgen.
 3. Wees oprecht in je betrokkenheid op het probleem. Wees eerlijk. Als je het ergens niet mee eens bent, maak er geen discussie van maar zeg alleen dat jij het op een andere manier ziet.
 4. Wees warm in je reacties. Laat je genezers- compassie de liefde uitstralen die je in je hart hebt.
 5. Spreek weinig, luister aandachtig
 6. Houd het vertrouwelijk voor alles wat je onthuld wordt
 7. Teken professioneel de gegevens van de consultatie op en houd deze aantekeningen bij na elke volgende sessie.
 8. Wees altijd onpartijdig, laat de consultatie geen roddelgelegenheid zijn.
 9. Nederigheid is essentieel. Maak nooit gewag van je succes, al ben je nog zo succesvol.
 10. Doe nooit beloften dat je een genezing tot stand zal brengen. God kan andere plannen hebben.
 11. Wees stevig in je opvattingen en overtuigingen. Dit is vaak nodig bij moeilijke patiënten. Deze fermheid en compassie is een moeilijk samengaan maar het is wel een essentiële combinatie voor alle succesvolle genezers.

Hoe om te gaan met het vragen van geld voor een behandeling.

Dit is altijd een moeilijk punt voor genezers. Hoe kunnen we nu geld vragen voor een goddelijke gave? Het antwoord ligt in de intentie. Is de primaire intentie om geld te verdienen, dan kan de heling uiteindelijk je ontzegd worden. Is de intentie in de eerste plaats om de ander te helpen en het bedrag heb je ook nodig voor je levensonderhoud, dan zal de heling ook succesvol zijn. Het dient altijd je ambitie te zijn om andere middelen van inkomen te hebben des te meer kun je heling geven zonder er een bedrag voor te vragen, speciaal voor hen die in nood verkeren.

Vervolg 4. Vertalingen uit the Power to Heal.

Vervolg 4. Vertalingen uit the Power to Heal.

door Hanna Stemerdingh Uit Hoofdstuk 13: Mediumschap. Mediumschap is het vermogen van de fysieke mens om te communiceren met zielsbewustzijn (spirit) in andere, niet fysieke dimensies en toegang te hebben tot de kennis en krachten van die sferen van realiteit.  Allan Kardec, het 19e -eeuwse medium en schrijver zei:  “Elke persoon die, in welke mate… ….Lees verder

Vervolg 3.  Power to Heal van Robert Pellegrino-Estrech

Vervolg 3. Power to Heal van Robert Pellegrino-Estrech

door Hanna Stemerdingh Uit Hoofdstuk 6. Voor elke serieuze genezer is het noodzakelijk enige basiskennis te hebben van de fysieke en energetische make-up van het menselijk lichaam. De eenvoudige overdracht van levens energie van de ene cel naar de ander is de fundamentele basis van elke organische levensvorm, inclusief het menselijk lichaam. Energie gaat het… ….Lees verder

Vervolg 2 uit Power to Heal

Vervolg 2 uit Power to Heal

door Hanna Stemerdingh Uit Hoofdstuk 4: Energieën We zijn energie wezens! Onze lichamen zijn eenvoudigweg samengeperste energie. Behalve de elektromagnetische impulsen die de cellen van ons gecondenseerde fysieke lichaam doorkruisen hebben we nog 2 andere levenskracht energieën.                                                                                                    *Het Etherische Energielichaam, inclusief de chi -meridianen, de 7 lagen van het aura en de corresponderende chakra’s en… ….Lees verder

Vervolg 1. Vertaling uit: Power to Heal

Vervolg 1. Vertaling uit: Power to Heal

door Hanna Stemerdingh Uit Hoofdstuk 3. Het verschil tussen energetische heling en spirituele heling. De beoefenaars van de therapeutische methode die spirituele heling wordt genoemd stemmen zich gewoonlijk af door meditatie op de ‘krachten van het God’, en door afstemming op gidsen uit de spirituele wereld projecteren ze mentaal energie naar b.v. een zieke of… ….Lees verder

Wat is “Fluided water”

Wat is “Fluided water”

In de boeken van Allen Kardec vond ik het volgende: “fluided”heeft te maken met “ fluidum”. Fluidum is de oorspronkelijke elementaire stof, waaruit de ontelbare verscheidenheid van de fysieke wereld ontstaat. Het is de “stof” van de geestenwereld, de wereld der Entiteiten, en is door het hele heelal verspreid aanwezig. Het is een soort mediaire… ….Lees verder

Vertaling gedeeltes Power to Heal

Vertaling gedeeltes Power to Heal

Vertaling van gedeeltes uit The Power to Heal, geschreven door Robert Pellegrino-Estrich, auteur van The Miracle man (zijn ervaringen met John of God). 2002. ISBN 1-4010-6280-6. I uit: Inleiding: We zijn energie-wezens. We zijn eigenlijk drie lichamen in één: een fysiek lichaam, een spiritueel lichaam en een energielichaam, elk aangedreven en beïnvloed door emotionele en… ….Lees verder